Home / EMLAK KÜPÜ / EMLAK VE HUKUK / NELER GAYRİMENKUL OLARAK DEĞERLENDİRİLİR?
Gayrimenkul alım-satımında tapuda beyan edilen değer ile gerçek değer ne demektir?

NELER GAYRİMENKUL OLARAK DEĞERLENDİRİLİR?

Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz mal bir yerden bir yere taşınması imkansız olan durağan mal demektir.

Türk Medeni Kanunu’nun 704.maddesine göre;

1. ARAZİ:

Sınırı,yüz ölçümü ve niteliği yeterli biçimde belirlenmiş taşınmaz parçasına arazi diyoruz.Kadastro ve tapulama tespiti yapılmış her parsel tapu niteliğinde ayrı bir sayfaya kaydedilir.Taşınmazlar bulundukları bölgenin tapu siciline kaydolunur(M.K. 1004)

Sınırı,yüz ölçümü ve niteliği yeterli biçimde belirlenmiş taşınmaz parçasına arazi denir
Sınırı,yüz ölçümü ve niteliği yeterli biçimde belirlenmiş taşınmaz parçasına arazi denir

2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar.

 a) Üst Hakkı(İnşaat Yapabilme Hakkı): Sahibine arazinin altında veya üstünde yapı inşa etme veya mevcut yapıyı muhafaza ve bu yapının mülkiyet hakkına sahip olma yetkisini sağlayan irtifak haklarıdır.(Ülkemizde mevcut futbol kulüplerimizin maçlarını yaptıkları stadyumların birçoğu bu şekilde üst hakkı ile kullanılan taşınmazlardır.Örneğin TT Arena Stadyumu,Şükrü Saraçoğlu Stadyumu vb.).Burada bilinmesi gereken  önemli nokta şudur;Bir binanın başlı başına kullanılmaya elverişli bağımsız bölümleri üzerinde kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulması,Kat Mülkiyeti Kanununa tabidir.Bağımsız bölümler üzerinde ayrıca bir üst hakkı kurulamaz(M.K. 726)

Türk Telekom Stadı
Türk Telekom Stadı

Üst(İnşaat) hakkı  üçe ayrılır;

  • Bir arsanın üstünde inşaat yapma hakkı(üst hakkı)
  • Bir arsanın altında inşaat yapma hakkı(alt hakkı)
  • Önceden yapılmış bir inşaatı yerinde tutma hakkı(muhafaza hakkı)

 b) Kaynak Hakkı : Sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını alma ve kendi arazisine katma yetkisini sağlayan haktır.Bu hak,aksi kararlaştırılmış olmadıkça,başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçer.Kaynak hakkı,bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir(M.K. 837)

Sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını alma ve kendi arazisine katma yetkisini sağlayan hak kaynak hakkıdır.
Sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını alma ve kendi arazisine katma yetkisini sağlayan hak kaynak hakkıdır.

3. Kat Mülkiyet kütüğüne bağlı bağımsız bölümler:

Kat irtifakı kurulmak suretiyle inşasına başlanmış ve usulüne göre bitirilerek bağımsız bölümler haline getirilmiş taşınmazlarda gerekli şartlar yerine getirilmek koşulu ile tapu kütüğünde Kat Mülkiyeti kütüğüne kayıt edilmektedir.

Kat mülkiyet kütüğüne bağlı bağımsız bölümler
Kat mülkiyet kütüğüne bağlı bağımsız bölümler

Genel olarak mülkiyet tarla,bağ,bahçe,arsa,ev gibi gayrimenkuller üzerinde doğmaktadır.Genel mülkiyette her malikin sahip olduğu gayrimenkulün sınırları bellidir.Bu sınırlar kadastro görmüş yerlerde haritasında gösterilir.Ancak kat mülkiyetinde  birden çok kimsenin,aynı parselde inşa edilen yapının ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız kullanılabilen bölümleri üzerinde mülkiyet hakları vardır.Birden çok bağımsız bölüm aynı parsel üzerine inşa edilmiştir ve bunların her biri ayrı bir kimsenindir.

Hakkında Alper Aktaş

‘’ Danışmanınız olarak ben; gayrimenkul işiyle ilgili olarak tüm ihtiyaçlarınızda zamanınızı boşa harcamadan hayallerinize ve arzularınıza kolayca ulaşmanız için size özel hizmet sunarım.Hayat tarzınıza en uygun gayrimenkul çözümlerinizi uzmanlığım sayesinde birlikte tasarlayabiliriz.’’ Alper Aktaş,1979 yılında İzmir Karşıyaka’da doğdu.2000 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.2000 ve 2016 yılları arasında hizmet sektöründe faaliyet gösteren ulusal markalarda Satış Yöneticiliği görevlerini yürüttü. 2016 yılında gayrimenkul sektöründe girişimci olarak hizmet vermeye başlayan Alper Aktaş gayrimenkul sektörüne ‘‘Gayrimenkul değil,hayat tarzı satıyoruz’’ sloganı ile değer katmak hedefindedir.

Check Also

TAPU’DA BEYAN EDİLEN DEĞER İLE GERÇEK DEĞER NE DEMEKTİR?

Gayrimenkul alım-satımında tapu’da beyan edilen değer ile geçek değer ne demektir? Bir dava söz konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir